Olet sivulla: Home > Palvelut > Valmennus

Valmennus

Eetanetin toiminta on päättynyt. Alla olevan kaltaisia järjestövalmennuksia löydät Osana yhteistä ratkaisua Oy:stä.

Lue osanan sivuilta lisää.

Eetanetin toteuttamia valmennuksia -samoja löydät Osanasta

 

Järjestön laatujärjestelmän muodostaminen

Luodaan kestäviä ja tehokkaita toimintatapoja palvelemaan yhdistyksen tarkoitusta.

Monessa järjestössä resursseja hukkuu huomaamatta huonosti toimiviin käytänteisiin. Valmennuksessa hahmotetaan, minkälaisia toimintaprosesseja järjestöstä nyt löytyy ja palvelevatko ne tarkoitustaan. Järjestön tavoitteiden pohjalta toimintatavat muotoillaan eheäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi. Toimijoiden avuksi luodaan selkeä prosessikartta jäsentämään toiminnan kokonaisuutta. Lisäksi kehitetään toimintatapoja, joilla järjestö voi itse parantaa jatkuvasti toimintaansa ja mitata sen tuloksia.

 

Järjestötoiminnan tulevaisuuspäivä

Millaisia muutoksia järjestöt kohtaavat lähitulevaisuudessa? Miten yhdistys voi menestyä muuttuvassa, vaikeasti ennakoitavassa toimintaympäristössä?

Tulevaisuuspäivässä käsitellään muun muassa järjestötoiminnan yleisiä kehityssuuntia, teknologian kehitystä, muuttuvia organisoitumisen tapoja, muutoksia yhdistystoiminnan merkityksessä ja arvossa sekä nuorten ajattelun eroja verrattuna aiempiin sukupolviin. Tarkoituksena on hahmottaa muutosten merkitys oman yhdistyksen toiminnalle ja tulevaisuudelle. Valmennus sopii ajattelua avaavaksi aloitukseksi tulevaisuuteen katsovan strategian rakentamiselle.

Kesto 1 päivä.

 

Ketterä johtamismalli

Nopean, tavoitteellisen ja aloitteellisen työskentelyn tukeminen yhdistyksessä.

Valmennuksen tarkoituksena on muokata yhdistyksen johtamistapaa nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön sopivaksi. Nykyaikainen johtamistapa sisältää tehtävien ja ajankäytön tehokkaan suunnittelun sekä tavoitteellisuuden korostamisen tarkkojen suunnitelmien sijaan. Näin päästään eroon toiminnan jäykkyydestä ja hitaudesta. Valmennuksessa muotoillaan ja terävöitetään yhdistykseen sopiva ketterä ja digitaalinen johtamismalli, joka helpottaa nopeisiin muutoksiin sopeutumista. Se myös mahdollistaa monenlaiset työskentelyn tavat mm. eriaikaisesti ja etänä.

 

Strategian rakentaminen

Luodaan järjestölle strategia seuraaviksi vuosiksi.

Yhteisessä projektissa tunnistetaan järjestön strategiset valinnat ja luodaan innostava visio. Lopputuloksena on yhdistyksen käyttökelpoinen strategia seuraaviksi vuosiksi, tyypillisesti kolmen vuoden päähän. Strategia on aidosti yhteinen, koska sen rakentamisessa kuullaan ja huomioidaan kaikki toimijaryhmät ja toiminnan tasot.

Strategian rakentamisen perustaksi hahmotetaan järjestön toimintaympäristöä, sisäistä tilaa ja tulevaisuuden näkymiä sekä tunnistetaan riskit ja menestystekijät. Tarpeen mukaan tehdään erilaisia kyselyitä ja selvityksiä. Laaja osallistuminen tutustuttaa toimijat strategiseen ajatteluun ja tuo monipuolisuutta työn alla olevaan strategiaan. Työskentelyyn kuuluu yhteisiä valmennuspäiviä sekä itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä. Yhdistykselle luodaan oma strategiaryhmä, jota Eetanetin 1-2 valmentajaa ohjaavat ja tukevat.

Projektin kesto on tyypillisesti noin 1 vuosi.

 

Strategiastartti

Strategian tehokas käyttöönotto.

Kun strategia on saatu rakennettua, se kannattaa myös toteuttaa. Valmennuksessa kehitetään järjestön toimintaa ja rakenteita niin, että strategian toteuttaminen on mahdollisimman tehokasta ja toimivaa.