Materiaalipankki

Yhdistyksen asiakirjat.

asialista

Valmiiksi muotoiltu asialistan malli kokoukseen. PDF sisältää ohjeita.

  

esityslista liittotason vuosikokous

Laaja esityslista suureen kokoukseen. Sisältää myös pohjaesitykset. PDF sisältää ohjeita.

  

kokouskutsu

Valmis malli kokouskutsuun. Sisältää lakisääteiset kohdat, jotka kokouskutsussa on oltava, jotta voi tehdä niistä päätöksiä. PDF sisältää ohjeita.

  

pöytäkirjanote

Pöytäkirjanote esimerkiksi yhdistyksen pankkitilin avaamista ja tilin käyttäjäoikeuksien vaihtamista varten. PDF sisältää ohjeita.

  

vuosikokous pöytäkirja

Laaja pöytäkirja, jossa on pohjaesitykset näkyvissä. PDF sisältää ohjeita

  

tavallinen kokous pöytäkirja

Tavallinen päätöspöytäkirja, joita yleensä kirjoitetaan yhdistysten kokouksissa. Ei sisällä pohjaesityksiä. PDF sisältää ohjeita.

  

valtakirja

Jos yhdistys lähettää edustajan toisen järjestön kokoukseen, kannattaa laittaa valtakirja mukaan. PDF sisältää ohjeita.

  

toimintasuunnitelma

Pohja yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi. Kohdat on jaettu kätevästi osiin tavoite, vastuuhlö, aikataulu ja mittarit. PDF sisältää ohjeita.

  

toimintakertomus

Pohja yhdistyksen toimintakertomukseksi. PDF sisältää ohjeita.