Olet sivulla: Home > uutinen > Ketterä tiimimalli opiskelijakunnan käyttöön Eetanetin valmennuksessa

Ketterä tiimimalli opiskelijakunnan käyttöön Eetanetin valmennuksessa

Helga_kuva_201607Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Helga otti rohkean loikan kohti uudenlaista johtamista, kun se päätti organisoida arkensa joustavan tiimimallin avulla. Organisaatiomuutos oli osa puolentoista vuoden strategia- ja laatujärjestelmätyötä, joka toteutettiin Eetanetin valmentajien tuella. Tarkemman kuvauksen valmennusprojektista löydät täältä.

- Helgan toiminnan raamit uudelleen järjestämällä saimme samoista rajallisista resursseista huomattavasti enemmän irti. Kykenemme nyt aiempaa vaikuttavampaan toimintaan kaikilla ydinalueillamme, summaa Helgan toiminnanjohtaja Aku Aarva.

Uusi malli perustuu tiimeihin perinteisten alakohtaisten vastuualueiden sijaan. Tiimit ovat vahvasti autonomisia yksikköjä, jotka määrittelevät itse sekä tavoitteensa että toimintatapansa. Tiimi toimii yhteisvastuullisesti pyrkien täyttämään asetetun tavoitteen. Yhteinen suunta ja toisten tukeminen ovat mallissa sisäänrakennettuna.

- Aito tiimityöskentely tasaa toimijoiden vastuuta ja työmäärää, jolloin organisaation toimintavarmuus kasvaa, painottaa Eetanetin valmentaja Petri Toikkanen.

Uusi tiimimalli pohjautuu ohjelmistoalalla yleisiin ketterän kehityksen eli agilen ajattelumalleihin, erityisesti Scrum-menetelmään. Scrumin perusajatus on, että työ rytmitetään 2–4 viikon mittaisiin sprintteihin. Sprintillä on aina tarkka tavoite, joka parhaassa tapauksessa on jokin konkreettinen tuotos.

- Sprinttien käyttäminen lisää joustavuutta ja nostaa toiminnan reaktionopeutta, mikä on juuri opiskelijakunnan toimintaympäristössä elintärkeää, valmentaja muistuttaa.

Tutustu agile-ajatteluun Petri Toikkasen opinnäytetyön kautta.