Olet sivulla: Home > Filosofia > Ihmislähtöisyys

Ihmislähtöisyys

Viestintä suunnitellaan yhdessä ideoidenEetanetin lähtökohtana ovat ihmiset. Järjestöille erilaisten ihmisten yhdessä toimiminen on vahvuus. On siis tärkeää pitää yllä viestintää ihmisten välillä mitä moninaisimpien päämäärien saavuttamiseksi.

Ihminen oppii ja kehittyy jatkuvasti ja uudet tiedot ovat vuorovaikutuksessa aiempien kokemusten kanssa. Myös järjestöt voivat oppia, kun yksilöt jakavat itse oppimaansa muiden hyödynnettäväksi. Toteutamme tätä ihmislähtöisyyttä saadaksemme kokemukset osaksi järjestöjen uutta arkea. Näin saadaan käytännön kokemuksissa piilevät vahvuudet mukaan järjestötoimintaan.

Oppiva ihminen – oppiva järjestö

Oma toimintamme pohjautuu osaajiemme vahvuuksien hyödyntämiseen, jonka avulla olemme luoneet vahvan tiimin. Tämän vuoksi pystymme ymmärtämään, kouluttamaan ja oivalluttamaan ihmisiä ja järjestöjä.

Sidomme koulutettavat asiat osallistujan omaan kokemusmaailmaan. Ymmärrämme osallistujien elämäntilanteen ja pyrimme luomaan mukavan ja avoimen ilmapiirin. Suuntaamme aina kohti sellaisia päämääriä, joissa ihmiset uudistuvat järjestöjensä mukana ja arjen ongelmat vähentyvät.