Olet sivulla: Home > Eetanet > Yritys > Uutiset

Uutiset

Eetanetin toiminta on päättynyt (marraskuussa 2018)

julkaistu 11.14.2018

Eetanetin toiminta on päättynyt. Kiitokset kaikille asiakkaillemme yhteisistä vuosista.

Valmennuksia järjestöille löydät Osana yhteistä ratkaisua Oy:stä, jonka yksi perustajaosakas on Eetanetistä tuttu valmentaja Petri ToikkanenJärjestövalmentajalta ainutlaatuinen blogi vapaaehtoistoiminnasta

Uudessa Vapaaehtoisesti paras -blogissa Eetanetin valmentaja Petri Toikkanen pureutuu vapaaehtoistoiminnan ja järjestöjen kehittämisen kysymyksiin.Pikkukuva_VP

-  Kaikki sisältö on tarkoitettu avuksi järjestötoiminnan parantamiseen, Petri linjaa tavoitteensa.

Yhdistysasioihin keskittyvä suomalainen blogi on harvinaislaatuinen. Blogin tekstit, videot ja materiaaliosio tarjoavat sekä käytännön työkaluja että näkökulmia vapaaehtoistoimintaan. Jo nyt asiaa löytyy esimerkiksi strategian merkityksestä, tehtävien jakamisesta ja päätöksenteosta yhdistystoiminnan näkökulmasta.

Blogikokonaisuus löytyy osoitteesta http://vapaaehtoisestiparas.fi . Facebookissa on mahdollista saada tieto uusista päivityksistä tykkäämällä Vapaaehtoisesti paras -FB-sivusta. Petri ottaa mielellään vastaan kysymyksiä, aihe-ehdotuksia ja kommentteja blogin tai Facebookin kautta.Ketterä tiimimalli opiskelijakunnan käyttöön Eetanetin valmennuksessa

Helga_kuva_201607Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Helga otti rohkean loikan kohti uudenlaista johtamista, kun se päätti organisoida arkensa joustavan tiimimallin avulla. Organisaatiomuutos oli osa puolentoista vuoden strategia- ja laatujärjestelmätyötä, joka toteutettiin Eetanetin valmentajien tuella. Tarkemman kuvauksen valmennusprojektista löydät täältä.

- Helgan toiminnan raamit uudelleen järjestämällä saimme samoista rajallisista resursseista huomattavasti enemmän irti. Kykenemme nyt aiempaa vaikuttavampaan toimintaan kaikilla ydinalueillamme, summaa Helgan toiminnanjohtaja Aku Aarva.

Uusi malli perustuu tiimeihin perinteisten alakohtaisten vastuualueiden sijaan. Tiimit ovat vahvasti autonomisia yksikköjä, jotka määrittelevät itse sekä tavoitteensa että toimintatapansa. Tiimi toimii yhteisvastuullisesti pyrkien täyttämään asetetun tavoitteen. Yhteinen suunta ja toisten tukeminen ovat mallissa sisäänrakennettuna.

- Aito tiimityöskentely tasaa toimijoiden vastuuta ja työmäärää, jolloin organisaation toimintavarmuus kasvaa, painottaa Eetanetin valmentaja Petri Toikkanen.

Uusi tiimimalli pohjautuu ohjelmistoalalla yleisiin ketterän kehityksen eli agilen ajattelumalleihin, erityisesti Scrum-menetelmään. Scrumin perusajatus on, että työ rytmitetään 2–4 viikon mittaisiin sprintteihin. Sprintillä on aina tarkka tavoite, joka parhaassa tapauksessa on jokin konkreettinen tuotos.

- Sprinttien käyttäminen lisää joustavuutta ja nostaa toiminnan reaktionopeutta, mikä on juuri opiskelijakunnan toimintaympäristössä elintärkeää, valmentaja muistuttaa.

Tutustu agile-ajatteluun Petri Toikkasen opinnäytetyön kautta.Koulutustarjonta uudistui

Eetanetin koulutusten painopiste on nyt tulevaisuuteen suuntaavassa kehittämistyössä.koulutus

- Haluamme tarjota järjestöille sellaisia koulutuksia, joita kukaan muu ei tässä maassa tee. Keskittymisen vuoksi karsimme valikoimastamme perinteisiä yhdistystoiminnan koulutuksia, joita moni muukin taho pystyy toteuttamaan laadukkaasti, kertoo kouluttaja Petri Toikkanen.

Vuoden 2016 koulutusten  avulla on mahdollista kehittää niin omaa kuin yhdistyksen toiminnan suunnitelmallisuutta ja ajankäyttöä. Uutena aihepiirinä on ketterien menetelmien käyttö, joka tekee toiminnasta joustavampaa ja nopeasti sopeutuvaa. Eetanetin tilauskoulutukset löydät täältä. Koulutukset räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan. Pyydä tarjous!Ketterän kehitysmallin työkirjasivut ja tutkimus nyt saatavilla

petriKetteristä menetelmistä ja organisaatioiden kehittämisestä kiinnostuneiden kannattaa lukaista tutkimussivulta löytyvä tuore opinnäytetyö. Agile-menetelmiä on mahdollista hyödyntää myös yhdistyksissä.

- Ennen muuta kehitin tutkimuksen ajatuksia järjestöissä, vaikka itse malli onkin koulutusalan vuoksi kehitetty yrityksille, kertoo tutkimuksen tehnyt Petri Toikkanen.

Eetanetin kouluttaja-valmentajan Petri Toikkasen tutkimuksessa agile-ajatteluun yhdistyy useita teorioita: projektijohtamisen menetelmiä, lean startup -ajattelua sekä tavoitteenasettamisen, suorituskyvyn parantamisen ja motivaation psykologiaa. Tutkimuksen liitteenä ovat työkirjasivut, joiden avulla kehittämismallia on mahdollista kokeilla itsenäisesti.

- Ketterän kehittämisen malli toimii mikroyrityksissä, mutta järjestöjen käyttöön se soveltuu jopa paremmin. Parhaillaan vien mallia käytäntöön parissakin järjestössä Eetanetin kautta, Petri vinkkaa.

Mallin keskeinen idea on kehitystyön järjestäminen lyhyinä kahden viikon sprintteinä yksityiskohtaisen kokonaissuunnitelman sijaan. Jokaisesta sprintistä syntyy konkreettinen lopputulos, joka hyödyttää välittömästi toimintaa. Tutkimus on Petrin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon päättötyö.Eetanet-kouluttajalta uutta luova kehittämistutkimus

tutkimusKetterien agile-menetelmien käyttö auttaa selviämään yllättävistä muutoksista myös liiketoiminnan suunnittelussa. Eetanetin kouluttaja-valmentaja Petri Toikkanen tutki aihetta ylemmän AMK-tutkinnon lopputyössään Mikroyrityksen kehitysmalli.

Petrin opinnäytteenään laatima malli soveltaa ennakkoluulottomasti  ohjelmistokehityksen agile-menetelmiä liiketoiminnan kehittämiseen. Malli on varsinaisesti suunniteltu pienten yritysten tarpeisiin, mutta sen lähtökohdilla on annettavaa myös yhdistyksille. Toimintaympäristön kaikkia muutoksia ei ole mahdollista ennustaa, joten suunnittelun joustavuus parantaa onnistumisen mahdollisuuksia.

Petri Toikkanen kouluttaa ja valmentaa Eetanetissä erityisesti strategiatyön ja tavoitteellisuuden aiheita. Onnittelut Petrille tradenomi, ylempi AMK -opintojen valmistumisesta!

 Asiakkaat tyytyväisiä Eetanetin koulutuksiin

koulutus2Eetanet-koulutusten laatu on huippuluokkaa. Kun huomioidaan kaikki Eetanetin koulutusten osallistujien antamat numeroarvioinnit, arvioiden keskiarvo on yli 4 asteikolla 1 – 5.

Eetanetin jokaisesta koulutuksesta pyydetään osallistujilta kirjallinen palaute. Jos palautteen numeroarviointien keskiarvo jää alle 3,8 asteikolla 1 – 5, koulutuksesta laskutetaan vain puolet. Laatutakuusta huolimatta tähän mennessä yhdenkään koulutuksen hintaa ei ole tarvinnut alentaa. Koulutuksiin ovat siis tyytyväisiä sekä osallistujat että kouluttajat!Petriltä ja Villeltä kirja ulos!

ville_ja_petri_20141226Eetanetin valmentajat Petri Toikkanen ja Ville Salonen ovat kirjoittaneet kirjan Selittävä tekijä. Kirjan teemana on ihmistietoinen liiketoiminta ja julkaisijana tietokirjakustantaja Docendo.

- Yhdistysten johtamisessa ja liiketoiminnassa kohtaa jatkuvasti arkisia valintatilanteita, joihin ei löydy apua johtamisoppaista, mutta valinta täytyy tehdä. Tämän vuoksi täytyy ymmärtää ihmistä, Petri toteaa.

- Kirjassa halusimme tutkia ihmisen luonnollisia käyttäytymisperiaatteita ja tuoda löytömme johtamisesta, liiketoiminnasta ja markkinoinnista kiinnostuneiden ulottuville. Voisi puhua evoluutiopsykologian näkökulmasta, hän jatkaa.

Petri on Eetanetin yrittäjä ja tutkinut strategiatyöskentelyä. Ville toimii päätoimisesti kehityspäällikkönä Trimedia Oy:ssä.

Kirja on saatavilla kirjakaupoista tammikuusta 2015 alkaen. Nyt sen voi ennakkotilata Docendosta.Tukea yhdistyksen opintotoimintaan?

opintokeskusTiesitkö, että yhdistyksesi voi saada taloudellista tukea opintotoimintaansa? Opintokeskukset tarjoavat monipuolista aikuiskoulutusta koko Suomessa ja tukevat yhdistysten omaehtoista opiskelua. Opintokeskukset kuuluvat vapaan sivistystyön piiriin. Niiden taustalla on erilaisia kansalaisjärjestöjä, puolueita ja ammattiliittoja. Ensisijaisesti opintokeskukset tukevat jäsenjärjestöjensä opintotoimintaa, mutta mikään ei estä muitakin yhdistyksiä hakemasta avustuksia.

Kannattaa tutustua eri keskusten taustoihin ja tavoitteisiin, ja miettiä minkä keskuksen ajatusmaailmaa opintoaiheenne on lähinnä. Esimerkiksi kyläyhdistyksen voisi olla luontevaa hakea tukea Maaseudun sivistysliitolta, ja kulttuurijärjestön vaikkapa Kansalaisfoorumilta. Toisaalta kaikki opintokeskukset saattavat tukea yleisiä itseä kehittäviä opintoja, kuten viestintä- ja vuorovaikutus, kädentaidot, atk-taidot, kokous- ja neuvottelutaidot ja järjestöllinen vaikuttaminen. Tukea voi saada yleensä joko opintokerhoon, joka kokoontuu useita kertoja tai yksittäiseen koulutustapahtumaan. Tuen ehtona on yleensä mm., että siitä on sovittu etukäteen opintokeskuksen kanssa, opintotoiminta on suunnitelmallista ja että siitä syntyy todellisia kuluja. Tuki toimitetaan kulutositteita vastaan. Kukin opintokeskus kertoo tuista ja tarvittavista lomakkeista tarkemmin nettisivuillaan.

Lisää tietoa opintokeskusten tehtävistä saat osoitteesta www.opintokeskukset.fi. Siellä on myös linkit eri opintokeskuksiin. Mukavaa opiskelua!Eetanet on nyt Eetalingua

eetalinguaEetanet Oy:sta tulee Eetalingua Oy. Eetalinguan kielipalvelutoiminta on laajentunut kahden vuoden aikana voimakkaasti, ja tätä kasvua halutaan tukea myös selvästi kielipalveluihin liittyvällä nimellä. Eetalingualla on tällä hetkellä 25 tulkkia ja kääntäjää ja lähes yhtä monta kieltä eri puolilta maailmaa.

- Kääntäminen ja tulkkaus ovat nousseet viimeisten parin vuoden aikana yrityksen suurimmaksi toiminnoksi, ja tämän on hyvä näkyä myös nimessä, sanoo toimitusjohtaja Rasul Azizan.

Uusi nimi tulee käyttöön yrityksen laskuihin, asiakirjoihin ja viestintään tammikuun 2014 aikana. Nimenmuutos ei vaikuta yrityksen nykyisiin sopimuksiin tai muihin velvoitteisiin. Yrityksen virallisesti identifioiva y-tunnus pysyy samana, vain virallinen nimi muuttuu.

Eetanet säilyy yrityksen rekisteröitynä aputoiminimenä.

- Valmennus- ja koulutustoimintaa jatketaan edelleen tutulla Eetanet-nimellä. Verkkosivulta eetanet.fi löytyvät koulutus- ja valmennusasiat ja eetalingua.fi:stä kielipalvelutarjonta, kertoo hallituksen puheenjohtaja Petri Toikkanen.

Eetalingua Oy haluaa kiittää sydämellisesti vuodesta 2013 ja toivottaa hyvää ja menestyksellistä uutta vuotta 2014!